Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA HCP FN - 2 POLE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI HCP SERIE FN.


BƠM CHÌM HCP SERIE FN CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, VÒNG QUAY MOTOR CỦA BƠM CHÌM HCP MODEL FN NÀY LÀ 2900 VÒNG/PHÚT. BƠM CÓ ỐNG CÓ MẶT BÍCH KÈM THEO, HOẶC COUPLING. TÙY SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH. BƠM CHÌM HCP SERI NÀY CHỈ CÓ LOẠI KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : FN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA - 2 POLE

46 HCP FN-22U 2HP*2” 380V EF2-96
kèm theo
 T2-50  14 12           8,673,000
47 HCP FN-32U 2HP*3” 380V EB3-130  T2-80  8.5 24           8,832,000
48 HCP FN-33U 3HP*3” 380V EB3-130  T2-80  12.5 24           9,814,000
49 HCP FN-32P 2HP*3” 380V EB3-130  T2-80  8.5 38           9,318,000
50 HCP FN-33P 3HP*3” 380V EB3-130  T2-80  12.5 38         10,300,000

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA HCP FN - 2 POLE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI HCP SERIE FN

BƠM CHÌM HCP SERIE FN CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, VÒNG QUAY MOTOR CỦA BƠM CHÌM HCP MODEL FN NÀY LÀ 2900 VÒNG/PHÚT. BƠM CÓ ỐNG CÓ MẶT BÍCH KÈM THEO, HOẶC COUPLING. TÙY SỰ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH. BƠM CHÌM HCP SERI NÀY CHỈ CÓ LOẠI KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 1 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.
TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : FN - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA - 2 POLE

41 HCP FN-22U 2HP*2” 220V EF2-96
kèm theo
 T2-50  14 12           9,973,000
42 HCP FN-32U 2HP*3” 220V EB3-130  T2-80  8.5 24         10,141,000
43 HCP FN-33U 3HP*3” 220V EB3-130  T2-80  12.5 24         11,124,000
44 HCP FN-32P 2HP*3” 220V EB3-130  T2-80  8.5 38         10,637,000
45 HCP FN-33P 3HP*3” 220V EB3-130  T2-80  12.5 38         11,610,000

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC HCP SERIE F 3 PHA - 2 POLE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI HCP SERIE F

BƠM CHÌM HCP SERIE F CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, CÓ ỐNG CÓ MẶT BÍCH KÈM THEO. BƠM CHÌM SERI NÀY CŨNG CÓ LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.


TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : F - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 3 PHA - 2 POLE

33 HCP F-05A 0.5HP*2” 380V  EF2-84
kèm theo 
 T2-50  8 6           3,153,000
34 HCP F-05U 0.5HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  6 9           3,864,000         4,893,000
35 HCP F-05P 0.5HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  5.5 12           4,148,000         5,177,000
36 HCP F-21U 1HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  8 12           4,584,000         5,613,000
37 HCP F-21P 1HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  9 12           5,015,000         6,044,000
38 HCP F-31U 1HP*3” 380V  EF3-130
kèm theo 
 X  6.5 18           4,865,000         5,894,000
39 HCP F-32TP/U 2HP*3” 380V  EB3-130   T2-80  9 30           8,167,000         9,851,000
40 HCP F-33P/U 3HP*3” 380V  EB3-130   T2-80  10.5 36           8,878,000        10,562,000

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC HCP SERIE F 1 PHA - 2 POLE

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC HCP SERIE F

BƠM CHÌM HCP SERIE F CÓ KHẢ NĂNG BƠM ĐƯỢC NƯỚC THẢI CÓ CẶN RÁC, CÓ ỐNG CO MẶT BÍCH KÈM THEO. BƠM CHÌM SERI NÀY CŨNG CÓ LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO. SỬ DỤNG ĐIỆN 1 PHA, BƠM CHÌM HCP DÒNG F NÀY DÙNG CHO GIA ĐÌNH VÀ CÔNG TRÌNH ĐỀU ĐƯỢC. HÀNG NHẬP KHẨU TAIWAN CHÍNH HÃNG.

TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : F - BƠM CHÌM NƯỚC THẢI RÁC 1 PHA - 2 POLE

25 HCP F-05A 0.5HP*2” 220V  EF2-84
kèm theo 
 T2-50  8 6           3,153,000         3,527,000
26 HCP F-05U 0.5HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  6 9           3,864,000         4,238,000
27 HCP F-05P 0.5HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  5.5 12           4,148,000         4,522,000
28 HCP F-21U 1HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  8 12           4,584,000         4,958,000
29 HCP F-21P 1HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  9 12           5,015,000         5,389,000
30 HCP F-31U 1HP*3” 220V  EF3-130
kèm theo 
 X  6.5 18           4,865,000         5,239,000
31 HCP F-32TP/U 2HP*3” 220V  EB3-130   T2-80  9 30           9,019,000         9,767,000
32 HCP F-33P/U 3HP*3” 220V  EB3-130   T2-80  10.5 36           9,739,000        10,488,000

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

BƠM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE - 2 POLE

BƠM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 3 PHASE - 2 POLE, CÓ CÔNG SUẤT NHỎ ĐẾN VỪA, SỬ DỤNG CHO DÂN DỤNG, CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH NHỎ, HAY BƠM CHỐNG NGẬP CHO NHÀ MÁY, NƠI SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA. BƠM HÚT NƯỚC THẢI SẠCH, KHÔNG CÓ CẶN RÁC. SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA, GỒM 2 LOẠI CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO. 

TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 3 PHASE - 2 POLE

16 HCP A-05A 0.5HP*2” 380V  EF2-84
Kèm theo 
 T2-50  8 6           3,153,000                    -  
17 HCP A-05B 0.5HP*2” 380V  EF2-84
kèm theo 
 T2-50  8 6           4,004,000         5,033,000
18 HCP *A-05L 0.5HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  7 9           4,004,000         5,033,000
19 HCP A-21 1HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  10 10.8           4,584,000         5,613,000
20 HCP A-31 1HP*3” 380V  EF3-130
kèm theo 
 X  6.5 18           4,865,000         5,894,000
21 HCP A-32T 2HP*3” 380V  EB3-130   T2-80  12 24           8,167,000         9,851,000
22 HCP A-23 3HP*2” 380V  EF2-96
kèm theo 
 T50C+TE5  24.5 12           9,589,000        11,273,000
23 HCP A-33 3HP*3” 380V  EB3-130   T2-80  16 24           8,878,000        10,562,000
24 HCP A-43 3HP*4” 380V  EBH4-(145)   T100(80)B  10 42           8,878,000        10,562,000

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 1 PHASE - 2 POLE

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SẠCH HCP SERIE A 1 PHASE - 2 POLE, CÓ CÔNG SUẤT NHỎ, SỬ DỤNG CHO DÂN DỤNG, BƠM HÚT NƯỚC THẢI SẠCH, KHÔNG CÓ CẶN RÁC. SỬ DỤNG ĐIỆN 1 PHA, GỒM 2 LAOI5 CÓ PHAO VÀ KHÔNG PHAO.
TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : A - BƠM NƯỚC THẢI SẠCH THÔNG DỤNG 1 PHASE - 2 POLE

7 HCP A-05A 0.5HP*2” 220V  EF2-84
kèm theo 
 T2-50  8 6           3,153,000         3,527,000
8 HCP A-05B 0.5HP*2” 220V  EF2-84
kèm theo 
 T2-50  8 6           4,004,000         4,378,000
9 HCP *A-05L 0.5HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  7 9           4,004,000         4,378,000
10 HCP A-21 1HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T2-50  10 10.8           4,584,000         4,958,000
11 HCP A-31 1HP*3” 220V  EF3-130
kèm theo 
 X  6.5 18           4,865,000         5,239,000
12 HCP A-32T 2HP*3” 220V  EB3-130   T2-80  12 24           9,159,000         9,907,000
13 HCP A-23 3HP*2” 220V  EF2-96
kèm theo 
 T50C+TE5  24.5 12         10,478,000        11,227,000
14 HCP A-33 3HP*3” 220V  EB3-130   T2-80  16 24         10,020,000        10,768,000
15 HCP A-43 3HP*4” 220V  EBH4-(145)   T100(80)B  10 42         10,020,000        10,768,000

BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN HCP POND 1 PHASE

BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN HCP

Bảng giá bơm chìm hút nước biển dân dụng, công suất nhỏ, 1 pha HCP chính hãng Taiwan giá tốt nhất thị trường tại Việt Nam

TT MODEL CÔNG SUẤT * HỌNG XÃ NGUỒN
(phase)
ỐNG CÓ MẶT BÍCH BỘ COUPLING TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN
C.ÁP
(H=m)
LƯU LƯỢNG
(m3/h)
KHÔNG PHAO CÓ PHAO

SERIE : POND S : BƠM CHÌM NƯỚC BIỂN 1 PHASE - 2 POLE

4 HCP POND-S250 250W*1.5” 220V  32.40mm
kèm theo 
6.5 6.0           2,751,000
5 HCP POND-S250F
 (Phao nằm)
250W*1.5” 220V  32.40mm
kèm theo 
6.5 6.0         3,125,000
6 HCP POND-S250FV
(Phao đứng)
250W*1.5” 220V  32.40mm
kèm theo 
6.5 6.0         3,312,000